Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 01/11/2022

Chính Sách Bảo Mật này và (các) Phụ lục kèm theo (“Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công Ty TNHH CÔNG NGHỆ YTECH và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “YTECH”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng các Nền tảng của chúng tôi bao gồm Ứng Dụng Di động và các Websites của YTECH (sau đây được gọi chung là “Nền tảng”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác, được cung cấp bởi YTECH và các dịch vụ tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khoẻ của Chuyên gia (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả Người dùng, Người Phụ thuộc, Chuyên gia tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khoẻ, đại lý, nhà cung cấp, đối tác (như các đối tác giao nhận), nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” là dữ liệu về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể. Tại Chính Sách Bảo Mật này, Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, hồ sơ y tế và thông tin bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật mà bạn đã chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, chẳng hạn như khi:

  • Chúng tôi được yêu cầu cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật;
  • Chúng tôi được yêu cầu cho mục đích giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn; và/hoặc
  • Cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này, bạn vui lòng ngừng sử dụng Nền tảng ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng của chúng tôi là minh chứng bạn đã thừa nhận và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này.   

Chính Sách Bảo Mật nêu rõ thông tin của bạn – Người dùng – được thu thập và sử dụng như thế nào. Chúng tôi có thể cập nhật các điều kiện và điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này nhằm tuân thủ những hướng dẫn về bảo mật mới nhất. Bạn phải thường xuyên cập nhật những thay đổi về Chính Sách Bảo Mật trên Nền tảng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng có nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp thuận với những thay đổi và cập nhật của chúng tôi về Chính Sách Bảo Mật này.

Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo cách được liệt kê dưới đây:

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi:

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:

•       hoàn tất hồ sơ Người dùng hoặc/ và Người phụ thuộc hoặc các biểu mẫu đăng ký (như tên của bạn, giới tính, ngày tháng năm sinh, căn cước công dân, hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ cư trú, địa chỉ email, mã số thuế, chức danh, thông tin liên hệ thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết, giá dịch vụ và gói dịch vụ cung cấp);

•       hoàn tất hồ sơ y tế Người dùng hoặc/ và Người phụ thuộc như Số sổ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, thông tin về sức khoẻ cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm thông tin hoặc hồ sơ liên quan đến tiền sử y tế hoặc sức khoẻ của bạn, yêu cầu y tế, tình trạng sức khoẻ, kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, hình ảnh chuẩn đoán, ảnh chụp, toa thuốc;

•       cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là Chuyên gia tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khoẻ (như thông tin giấy phép hành nghề, thông tin bằng cấp và kết quả kiểm tra lý lịch);

•       tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như số ID tài khoản truyền thông xã hội của bạn, ảnh đại diện và bất kì dữ liệu công khai nào khác);

•       tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (như các tranh ảnh, âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);

•       xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (như đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội, gửi hình ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh một cách độc lập);

•       điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn); và

•       đồng ý sử dụng Dịch vụ hay mua hàng.

Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi:

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường hoặc qua việc sử dụng Nền tảng. Một số ví dụ như:

•       thông tin y tế của bạn hoặc/và người phụ thuộc có tài khoản phụ và thông tin sức khoẻ nhận dạng cá nhân về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ bao gồm hồ sơ y tế, ghi chú tư vấn, kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc hình ảnh chuẩn đoán, kết quả các bài kiểm tra, khảo sát trên Ứng dụng;

•       thông tin khác mà bạn có thể nhập vào Nền tảng khi thực hiện dịch vụ liên quan hay mua Thiết bị

•       phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;

•       thông tin giao dịch/ thanh toán mà bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức thanh toán áp dụng trên Nền tảng như thanh toán bằng hình thức ví điện tử, hay ngân hàng điện tử, hoặc các hình thức khác, thông tin thẻ tín dụng và chi tiết tài khoản ngân hàng);

•       thông tin về cách bạn tương tác với Nền tảng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);

•       thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, các địa chỉ IP, tên tệp, ứng dụng, vị trí GPS, số IMEI và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể chỉ dẫn về những thay đổi của thiết bị hoặc ứng dụng);

•       dữ liệu thiết bị kết nối (chẳng hạn như số seri, model);

•       dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi; và

•       dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, ghi âm cuộc hẹn và / hoặc video ghi lại buổi tư vấn (như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai, và siêu dữ liệu liên quan của nó)

Từ các nguồn khác:

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác, từ các nguồn khác (được biết đến rộng rãi trên các nền tảng, trang thông tin khác). Những nguồn này bao gồm nhưng không giới hạn như: • từ các chương trình giới thiệu;

•       từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác vận tải, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đối tác cung cấp thiết bị và đối tác vận chuyển;

•       nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;

•       nguồn dữ liệu công khai có sẵn hoặc nguồn dữ liệu chính phủ;

•       khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp;

•       khi người dùng của chúng tôi thêm bạn như là người nhận hoặc người thụ hưởng của việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của chúng tôi;  •        khi bạn sử dụng trò chuyện trên Nền tảng; và

•       nhà cung cấp hoặc đối tác dịch vụ tiếp thị.

•       sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác.

Khi bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một người khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm họ như người liên hệ khẩn cấp của bạn, khi bạn sử dụng trò chuyện trên Nền tảng hoặc khi bạn thêm họ như là người nhận hoặc người thụ hưởng của bất kỳ việc sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên

Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gởi Dữ Liệu Cá Nhân cho Chúng tôi. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho Chúng tôi, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách Bảo Mật này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

YTECH có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”). Ngoài ra, nếu bạn sử dụng Nền tảng ở những mức độ khác nhau (ví dụ, nếu bạn sử dụng nhiều Dịch Vụ của Nền tảng, hoặc nhiều vai trò trên Nền tảng – vừa là Người dùng và là một Chuyên gia), chúng tôi có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đã được thu thập thông qua các mức độ, vai trò khác nhau đó để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và cho các Mục Đích khác được mô tả dưới đây:

Cung cấp Dịch Vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Nền tảng, Websites, và Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

–          tương tác để cung cấp cho bạn các Dịch Vụ khác nhau trên Nền tảng của chúng tôi;

–          tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;

–          xử lý, quản lý hoặc xác minh điều kiện thực hiện Dịch Vụ, các ưu đãi, phần thưởng và đăng ký tài khoản trên Nền tảng;

–          tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá/ phân tích rủi ro;

–          xác minh danh tính và tuổi của bạn (khi cần thiết);

–          xác nhận cuộc hẹn hoặc / và đơn hàng của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;

–          đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;

–          cá nhân hóa việc trải nghiệm Nền tảng của bạn (chẳng hạn như đề xuất các sản phẩm, dịch vụ có thể liên quan đến bạn, xác định sở thích của bạn hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Nền tảng);

–          làm cho trải nghiệm của bạn trở nên liền mạch hơn, như tự động điền thông tin đăng ký của bạn (như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch Vụ này sang Dịch Vụ khác hoặc khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;

–          thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

–          bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;

–          cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;

–          mời bạn tham gia các khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi;

–          Vận hành, duy trì, giám sát và nâng cao chất lượng Nền tảng, bao gồm theo dõi và phân tích hiệu quả nội dung trên Nền tảng;

–          Quản lý, nâng cao chất lượng mối quan hệ của bạn với chúng tôi;

–          Cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp và thân thiện;

–          Phản hồi, xử lý các yêu cầu, đơn đăng ký, khiếu nại và phản hồi từ bạn;

–          Xác thực việc sử dụng, phát hiện việc sử dụng gian lận tiềm ẩn vì sự an toàn của Người dùng

–          Phát triển, kiểm tra, cải tiến Nền tảng;

–          Xử lý các giao dịch thanh toán

–          Cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thông qua việc thực hiện các đánh giá chất lượng;

–          Ẩn danh, thống kê tổng hợp thông tin liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ trên Nền tảng để phân tích và báo cáo;

–          Thông báo cho bạn khi có các cập nhật trên Nền tảng;

–          Tiếp thị và quảng bá Nền tảng cũng như các dịch vụ và sản phẩm cung cấp trên Nền tảng cho bạn;

–          Truyền đạt thông tin về sức khoẻ cho bạn;

–          Tuân thủ mọi qui định, luật lệ, qui tắc thực hành, hướng dẫn để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra do bất kỳ cơ quan quản lý nào tiến hành;

–          Chuyển dữ liệu cá nhân thành dữ liệu ẩn danh cho mục đích phân tích và nghiên cứu thị trường;

–          Chuyển đến bất kỳ bên thứ ba không có liên kết nào bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba của chúng tôi và các cơ quan quản lý có liên quan cho các mục đích nói trên;

–          Bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác liên quan đến những điều trên;

–          Bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp thông tin;

–          Liên hệ với bạn qua email hoặc tin nhắn hoặc bằng cuộc gọi theo số điện thoại do bạn hoặc đại diện được uỷ quyền của bạn cung cấp cho chúng tôi; và

–          để thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là một Bên Xử lý Dữ liệu, theo như bạn đã đồng thuận với Bên Kiểm soát Dữ liệu (ví dụ tổ chức bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ đó, và YTECH đang cung cấp những dịch vụ đó thay mặt cho ai) để các dịch vụ đó được triển khai.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

–          xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào Nền tảng;

–          sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;và

–          giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, các chính sách của chúng tôi;

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

–          điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;

–          theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;

–          trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; và

–          thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch Vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện phát triển các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện/ ngăn chặn/ khởi tố tội phạm hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

–          tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;

–          thực thi điều khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và

–          bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Tiếp thị và quảng bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để gửi đến bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa (điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình dựa trên thông tin tài khoản của bạn) hoặc  của các đối tác nhà tài trợ của YTECH, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

–          gửi cho bạn những cập nhật, ưu đãi đặc biệt, điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình qua các đề xuất dịch vụ trên Nền tảng;

–          gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và

–          thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua nhiều phương tiện khác nhau, nếu phù hợp, bao gồm tin nhắn, các ứng dụng trò chuyện (ví dụ, Whatsapp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo), thông báo nhanh, cuộc gọi và qua email.

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

Ví dụ:

–          nếu bạn là người sử dụng dịch vụ tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khoẻ, chúng tôi có thể chia sẻ tên tài khoản người dùng, hồ sơ cá nhân và hồ sơ y tế của bạn và người phụ thuộc của bạn với Chuyên gia cung cấp Dịch vụ để thực hiện yêu cầu Dịch Vụ của bạn.

–          nếu bạn là Chuyên gia cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với người sử dụng dịch vụ của bạn bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm, vị trí và mức đánh giá trung bình; và

–          nếu bạn sử dụng dịch vụ trò chuyện trong Nền tảng, chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của bạn và tên đăng ký của bạn với các bên khác vào cuộc trò chuyện của bạn.

Với bên thứ ba

Với các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn

Ví dụ: Nếu bạn là người dùng mua thiết bị trên Nền tảng, chúng tôi có thể chia sẻ tên người nhận, địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên lạc mà bạn cung cấp với các bên vận chuyển.

Với chủ sở hữu tài khoản mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ, người dùng có tài khoản chính có thể nhận dữ liệu đặt hẹn, mua hàng, thực hiện dịch vụ, kết quả khảo sát, kiểm tra của người phụ thuộc có tài khoản phụ thuộc tài khoản của bạn.

Với các công ty con và chi nhánh

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung. Các công ty ở YTECH chia sẻ với nhau về nguồn lực, chẳng hạn như hạ tầng và công nghệ, để cung cấp đến bạn một sự đồng bộ, liên quan và đảm bảo trải nghiệm khi bạn sử dụng Dịch Vụ, và cho Mục Đích được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

Ví dụ, chúng tôi làm điều này để trải nghiệm của bạn được liền mạch hơn, chẳng hạn như tự động hoàn thành thông tin đăng ký của bạn, từ việc bạn đã sử dụng một Dịch Vụ nào đó của Ytech cho việc bạn đăng ký đối với một Dịch Vụ mới của Ytech.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của YTECH

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm nhưng không giới hạn:

–          nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi trong quá trình đăng ký không đầy đủ hoặc không thành công;

–          bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;

–          trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác (nếu cần);

–          nhà cung cấp lưu trữ đám mây, đối tác lưu trữ dữ liệu;

–          đối tác quảng cáo và tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng;

–          nhà cung cấp phân tích dữ liệu;

–          các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Ytech hoặc thay mặt Ytech;

–          các đối tác trung tâm giáo dục và đào tạo;

–          các cố vấn chuyên nghiệp như kiểm toán, công ty luật và công ty kế toán;

–          đối tác bảo hiểm và tài chính;

–          các trung gian bên thứ ba có liên quan đến khoản đầu tư được quản lý của các quỹ, như bên môi giới, bên quản lý tài sản và bên giám sát;

–          với các bên thứ ba nếu bạn yêu cầu hoặc hướng dẫn chúng tôi làm như vậy khi bạn sử dụng các tiện ích truyền thông xã hội trên Nền tảng của chúng tôi; – nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính.

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:

–          khi điều này là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc

–          khi điều này là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).

Chuyển giao kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên khác, liên quan đến bất kỳ hoạt động hợp nhất, mua bán, sát nhập, hợp tác, tái cấu trúc, tài chính hoặc bất kỳ giao dịch kinh doanh nào khác. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vẫn sẽ chịu trách nhiệm bởi chúng tôi theo các Thông Bảo Mật đã tồn tại từ trước mà bạn đã đồng ý.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định hoặc cho các mục đích nhất định bao gồm:

–          Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để thực thi bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý hiện hành nào và để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của Nền tảng và/ hoặc Người dùng của chúng tôi.

–          Chúng tôi có thể dựa vào trường hợp ngoại lệ để sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận và sử dụng sai các dịch vụ của chúng tôi.

–          Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin được bảo mật. Bạn lưu ý rằng nếu bạn công bố công khai bất kỳ thông tin cá nhân nào trên Nền tảng, thì bất kỳ ai cũng có thể xem và sử dụng thông tin đó.

Nền tảng có thể có các liên kết đến các nền tảng trực tuyến khác do các bên thứ ba vận hành. Chúng tôi không kiểm soát các nền tảng trực tuyến khác như vậy và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của họ hoặc việc họ sử dụng thông tin của bạn.

Thông tin bạn cung cấp trên các địa điểm công khai bao gồm thông tin bạn chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook, Linkedln hoặc Twitter cũng có thể được xem bởi những người dùng khác hoặc người dùng của bên thứ ba đó mà không bị giới hạn bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba sử dụng nó. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối các hành động của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành động liên quan đến việc sử dụng và/ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của các bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào do bạn gửi trực tiếp cho các bên thứ ba này đều phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật.

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

Nền tảng của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, người giảm hộ hợp pháp.

Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn tạo tài khoản với Nền tảng chúng tôi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn phải tạo tài khoản cho họ trước, rồi thay mặt bạn tạo tài khoản phụ cho bạn, gửi thông tin cá nhân của bạn và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi và truy cập Nền tảng của chúng tôi với sự giám sát và đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn, bao gồm cả các dịch vụ tư vấn của nhà cung cấp. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ người nào đó dưới 14 tuổi mà không được cung cấp với sự giám sát và đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, chúng tôi sẽ nhanh chóng xoá thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của một người dưới 14 tuổi một cách không thể chấp nhận được, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin bên dưới.

Chúng tôi thường lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân dựa vào thông tin cá nhân do bạn hoặc người đại diện được uỷ quyền của bạn cung cấp. Để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, bạn vui lòng cập nhật ngay vào hồ sơ y tế của bạn khi có những thay đổi về thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục Đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

Chúng tôi thường không chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chúng tôi phải làm như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn tiếp tục nhận được tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất có thể so sánh với tiêu chuẩn được cung cấp theo qui định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cookies

YTECH và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, tags, scripts, các đối tượng chia sẻ dữ liệu như HTML5, công cụ định danh quảng cáo và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Websites và Ứng Dụng của bạn, có thể liên tục hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể được sử dụng cho những mục đích khác nhau chẳng hạn như:

–          Cung cấp những tính năng cơ bản và cần thiết cho việc sử dụng các Nền tảng và Dịch Vụ của chúng tôi;

–          Xác thực bạn, hoặc ghi nhớ các cài đặt và người dùng yêu tích của bạn;

–          Truyền đạt và đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, chẳng hạn bằng việc đo số lượt xem hoặc truy cập;

–          Phân tích lưu lượng truy cập trang web và xu hướng;

–          Truyền tải đến bạn các quảng cáo có liên quan trên các ứng dụng và trang web thuộc sở hữu của công ty khác (được sở hữu bởi chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo khác);

–          Nâng cao giao diện và trải nghiệm người dùng bằng cách hiểu chung về hành vi trực tuyến và sở thích của người dùng tương tác với Nền tảng và Dịch Vụ của chúng tôi.

YTECH có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Nền tảng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà YTECH tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

Tắt việc thu thập cookies trên các Nền tảng của chúng tôi

Bạn có quyền để chọn tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookies. Xin lưu ý rằng, mặc dù vậy, việc từ chối hoặc loại bỏ một số cookies có thể ảnh hưởng đến sự sẵn có, chức năng hoặc việc sử dụng Nền tảng và Dịch Vụ của chúng tôi

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookies, xóa lịch sử duyệt web hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn.

Những cài đặt này có thể được chứa ở các phần về “Lịch sử”, “Tùy chọn”, “Cài đặt” hoặc “Riêng tư” trong trình duyệt internet của bạn hoặc bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp đến từ trình duyệt internet để có thêm thông tin.

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH AN TOÀN CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG

CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau để duy trì sự an toàn cho Dữ Liệu Cá Nhân của NGƯỜI DÙNG mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Khi NGƯỜI DÙNG thực hiện các giao dịch, đặt các đơn hàng hoặc truy cập Dữ liệu cá nhân của NGƯỜI DÙNG, chúng tôi khuyên Khách hàng nên sử dụng máy chủ bảo mật. Tất cả Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm NGƯỜI DÙNG cung cấp được mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và chỉ được truy cập một cách hạn chế bởi những người có đặc quyền truy cập để thực hiện các Mục đích như quy định tại Chính sách này.

Trong nỗ lực cung cấp cho NGƯỜI DÙNG các giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web của bên thứ ba khác nhau để liên kết hoặc cài đặt trong phạm vi NỀN TẢNG. Các trang web được liên kết này sẽ có các chính sách bảo mật cũng như các biện pháp an ninh độc lập và riêng biệt; chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang liên kết này, mỗi trang web có các thông lệ thu thập dữ liệu và riêng tư riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Chúng tôi có thể không nhận được và không lưu trữ các thông tin mà NGƯỜI DÙNG cung cấp trên các trang liên kết của các bên thứ ba này.

Chúng tôi vì vậy không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với nội dung, biện pháp an ninh (hoặc sự thiếu hụt các biện pháp an ninh) và các hoạt động của các trang liên kết này. Các trang liên kết này chỉ giúp cho sự thuận tiện của NGƯỜI DÙNG và vì thế việc truy cập của NGƯỜI DÙNG sẽ do NGƯỜI DÙNG tự chịu rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bảo vệ tính minh bạch của NỀN TẢNG, Ứng Dụng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên đó và vì vậy chúng tôi khuyến khích bất cứ phản hồi nào về các trang web liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn phản hồi về một liên kết không hoạt động).

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh tại bất cứ thời điểm nào theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Chính Sách Bảo Mật trên Nền tảng để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng của chúng tôi sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý với với những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này của chúng tôi, vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ cskh@ytech.vn hoặc liên hệ chúng tôi tại địa chỉ:

Công ty Ytech 
14Đ7 KBT Saigon Pearl,

92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Tel: 028 3514 6568